Vadybos sistemų priežiūra

Fūnkcijų delegavimas

Kokybės vadybininko, vadovybės atstovo funkcijų vykdymas įmonėje

Siūlome mums patikėti jūsų įmonės vadybos sistemų nuolatinę priežiūrą, atnaujinimą bei gerinimą vykdant kokybės vadybininko, vadovybės atstovo funkcijas įmonėje.

Taip pat konsultantas gali būti kaip vienas iš jūsų įmonės vidinių konsultantų, auditorių ar ekspertų grupės narių vadybos sistemų klausimais (vidutinėms ir didelėms įmonėms).

Keletas naudos aspektų įmonei:

  • sumažinsite išlaidas, skirtas vadybos sistemos nuolatinei priežiūrai.
  • bus užtikrintas nuoseklus vadybos sistemos planavimas ir vertinimas.
  • vadovybei bus pateikta laiku ir visapusiška informacija apie vadybos sistemos rezultatyvumą.
  • įmonės dokumentai bus visada parengti priežiūros ir persertifikavimo auditams.
  • padidės vidaus konsultantų grupės kvalifikacija, tai leis padidinti grupės veiklos efektyvumą.