Vadybos sistemų tobulinimas

Verslo procesai

Taikome šiuos modelius ir metodus procesų vadybai tobulinti:

  • Procesinis organizacijos valdymas (pvz.: ISO 9001) (perėjimas iš funkcinės į procesinę).
  • Procesų optimizavimas (procesų ištiesinimas, procesų perprojektavimas, proceso pagerinimas) (re-engineering).
  • Kompleksinis organizacijos veiklos vertinimas (adaptuota pagal Subalansuotų rodiklių sistemą (BSC) ir kt.).
  • Procesų matavimo sistema.
  • Šešios sigmos (Six sigma).
  • TOC, 5S, Lean, 20key, Kaizen ir kiti valdymo modeliai.
  • Sistemos automatizavimas pritaikant IT.

Metodai pasirenkami įvertinus sąlygas įmonėje ir metodų teikiamus privalumus.