Vadybos sistemų tobulinimas

Kokybės vadybos metodai ir priemonės

Įmonių vadybos sistemų gerinimo sritys identifikuojamos vertinant vadybos rodiklius, audito duomenis, klientų pasitenkinimo tyrimo rezultatus, neatitiktis veikloje, skundus ir kitus faktorius.

Mūsų grupės konsultantai siūlo šiuos modelius ir metodus jūsų vadybos sistemos gerinimui:

Kokybės vadybos metodai ir priemones:

  • 7 Vadybos įrankiai (7 Management tools) (Pareto, Ishikava diagramos, histogramos, išsibarstymo, valdymo diagramos, stratifikacija, tikrinimo lentelės, srauto (procesų) diagramos, sugretinimas ir kokybės kaštų analizė).
  • Kokybės auditai, korekcija, prevencija, vadovybės analizė.

Visuotinės kokybės vadybos metodai ir priemonės:

  • EFQM (Europos kokybės vadybos fondas) veiklos tobulumo modelis.