Mokymai

Vidiniai mokymai

Įmonės darbuotojams pagal adaptuotą individualią mokymo programą organizuojami mokymai temomis:

 1. Visuotinės kokybės vadybos principai. ISO 9001 ir 14001 standartų reikalavimai (pagrindai).
 2. Integruotos vadybos sistemos (pagrindai).
 3. Organizacijos geros praktikos vadyba. Kokybės vadybos požiūris (ISO 9004:2009).
 4. ISO 9001 naujo leidimo pakeitimai.
 5. ISO 17020. Kokybės vadyba kontrolės įstaigose.
 6. ISO 17025. Kokybės vadyba tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijoje.
 7. Mokymas (LST ISO 10015).
 8. Kokybės vadyba. Kaip gauti finansinę ir ekonominę naudą (LST ISO 10014).
 9. Kokybės vadyba. Kliento pasitenkinimas. Skundų valdymas (LST ISO 10002).
 10. Procesinis organizacijos valdymas.

 11. Projektų valdymas.
 12. Veiklos vertinimo metodai kompleksinės organizacijos veiklos vertinimo sistemos formavimui (BSC, PMP, SMART, RDM, APL, IPMS, EFQM, ABEF, KPI‘s).
 13. Kokybės vadybos sistemos vidaus auditas (ISO 9001).

 14. Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos vidaus auditas (OHSAS 18001).
 15. Aplinkos vadybos sistemos vidaus auditas (ISO 14001).
 16. Maisto saugos vadybos sistemos vidaus auditas (ISO 22000).
 17. Vidaus auditas bandymų, kalibravimo ir kontrolės įstaigoje (ISO 17025, 17020).
 18. Integruotų vadybos sistemų vidaus auditas.

Mokymų metu naudojama pačios įmonės vadybos sistema ir procesai kaip praktinių užsiėmimų ir studijų pavyzdys, todėl mokymų metu gautos įžvalgos, generuotos idėjos ir sprendimai turi tiesioginės naudos pačios įmonės vadybos sistemos tobulinimui.