Informacinės technologijos

IT vystymo konsultacijos

Konsultavimo paslaugos:

  • Standartinių programinės įrangos paketų diegimas įmonės vadybos sistemos efektyvumui ir rezultatyvumui didinti;

  • Pilnas programinės įrangos adaptavimas į vadybos sistemą, procesų perprojektavimas, darbuotojų apmokymas ir programinės įrangos priežiūra;

  • IS esamų pajėgumų ir atitikimo verslo poreikiams įvertinimas;

  • IS panaudojimo optimizavimas;

  • IS vystymo ir integracinių projektų įgyvendinimas;

  • Konsultacijos rengiant ilgalaikį IS vystymo planą ir jo vykdymo strategiją;

  • Kliento atstovavimas vertinant alternatyvius IT tiekėjų pasiūlymus kliento verslo poreikių surinkimas, vertinimas, užklausimų formulavimas, tiekėjų pasiūlymų vertinimas, išvadų pateikimas);

  • Inovatyvių technologijų pritaikymo įmonės verslo poreikiams vertinimas.