Vadybos sistemų diegimas

Vadybos sistemos pagal ISO standartus

Parengiame įmonėms dokumentus ir konsultuojame įmones, siekiančias sertifikuoti ar akredituoti savo vadybos sistemas pagal šiuos ISO serijos standartus:

Kokybės vadyba ISO 9000 serijos standartai
 1. LST EN ISO 9001:2015 "Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai"
 2. LST EN ISO 9000:2007 "Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas"
 3. LST EN ISO 19011:2003 "Kokybės ir (arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos"

Aplinkos vadyba ISO 14000 serijos standartai
 1. LST EN ISO 14001:2005 "Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės"
 2. LST EN ISO 14004:2004 "Aplinkos vadybos sistemos. Principai, sistemos ir pagalbiniai metodai. Bendrosios rekomendacijos"
 3. LST EN ISO 19011:2003 "Kokybės ir (arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos"

Darbuotojų saugos ir sveikatos vadyba BS OHSAS 18001 standartas
 1. LST 1977:2008 "Darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos. Reikalavimai"/BS OHSAS 18001:2007 
 2. LST EN ISO 19011:2003 "Kokybės ir (arba) aplinkos vadybos sistemų audito rekomendacijos"

Kokybės vadyba kontrolės įstaigoje ISO 17020 standartas
 1. LST EN ISO/IEC 17020:2012 „Atitikties įvertinimas. Bendrieji įvairių tipų kontrolės įstaigų veikimo kriterijai (ISO/IEC 17020:2012)“.
 2. ILAC - P15:06/2014. Rekomendacijos dėl ISO/IEC 17020:2012 taikymo kontrolės įstaigoms.
 3. LST EN ISO/IEC 17000:2006 "Atitikties įvertinimas. Aiškinamasis žodynas ir bendrieji principai (ISO/IEC 17000:2004)".
 4. LST EN ISO 9000:2007 Kokybės vadybos sistemos. Pagrindai ir aiškinamasis žodynas.
 5. AD 5.6:2003 „Kontrolės įstaigų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai.
 6. EA-INF/01 Nacionalinio akreditacijos biuro, privalomųjų EA, ILAC ir IAF dokumentų galiojančių leidimų taikomų dokumentų sąrašas.

Kokybės vadyba tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijoje ISO 17025 standartas
 1. LST EN ISO/IEC 17025:2005 Tyrimo, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai (ISO/IEC 17025:2005).
 2. AD 5.3:2004 Laboratorijų akreditavimas. Bendrieji reikalavimai (septintasis keitinys, 2010 m. vasaris).
 3. Nacionalinio akreditacijos biuro nuostatai, kriterijai, politikos ir kt..

Informacijos saugos vadyba ISO 27001 standartas
 1. LST ISO/IEC 27001:2013 Informacinės technologijos. Saugumo metodai. Informacijos saugumo valdymo sistemos. Reikalavimai (tapatus ISO/IEC 27001:2013).

Integruotos vadybos sistemos

  Siūlome įmonės vadovybei įvertinti ateities perspektyvas ir diegti vadybos sistemas pagal du ar kelis ISO serijos standartus. Tai vadinamos integruotos vadybos sistemos.
  Šios specifinės vadybos sistemos naudojasi bendrais kitų sistemų procesais, todėl iš karto sutaupomos lėšos diegimui, sertifikavimui bei sistemų palaikymui bei priežiūrai.