Vadybos sistemų diegimas

Diegimo etapai ir paslaugos

Mes siūlome ketelą vadybos sistemų diegimo būdų:

  1. Pilnas vadybos sistemos (VS) sukūrimas ir įdiegimas įmonėje.
  2. Dokumentų parengimas ir mokymas.
  3. Dokumentų pavyzdžiai diegiantiems vadybos sistemas savarankiškai.

Įmonės, atsižvelgdamos į savo darbuotojų kompetenciją, resursus, laiko sąnaudas ir kitus veiksnius, pasirenka kokius vadybos sistemos sukūrimo darbus ji vykdys savarankiškai, o kokius deleguos mums.

Diegiant vadybos sistemas laikomasi principo, kad sukurta vadybos sistema būtų lengvai suprantama ir valdoma, lanksti, efektyvi ir sudarytų sąlygas nuolatiniam gerinimui.

Vadybos sistemos dokumentai gali būti parengti bet kuriomis iš šių programų: Microsoft WORD, PowerPoint, EXCEL, Igrafx, Teamflow, Aris, QPR, DGA, Doclogix ir kt.

Atsiskaitymas vyksta dalimis pagal atliktus darbus. Galutinis atsiskaitymas vyksta tik gavus įmonei sertifikatą/akreditacijos pažymėjimą, liudijantį organizacijos vadybos sistemos atitikimą reikalavimams.