Vadybos sistemų diegimas

Diegimo etapai ir paslaugos

Pilnas vadybos sistemos (VS) sukūrimas ir įdiegimas įmonėje

Tokioms įmonėms mes parengiame vadybos sistemos dokumentus pagal atitinkamus standarto (-ų) reikalavimus ir vadovaujame darbuotojams vadybos sistemos diegimo metu.

Su jūsų įmonės aukščiausios vadovybės palaikymu ir deleguotomis projekto vadovo funkcijomis konsultantas:

  1. organizuoja veiklas;
  2. paskirsto atsakomybes;
  3. nustato terminus ir vykdo kontrolę.

Vadybos sistema kuriama ir diegiama šiais etapais:

1. Motyvavimas, planavimas
1.1. Bendras mokymas: Visuotinės kokybės vadybos principai (aukščiausiajai vadovybei).
1.2. Darbuotojų mokymas (siekiant motyvuoti darbuotojus diegti vadybos sistemas).
1.3. Vadybos sistemos kūrimo ir diegimo plano parengimas.
1.4. Darbuotojų atranka ir atsakomybių paskirstymas.

2. Projektavimas ir dokumentavimas
2.1. Vadybos sistemos (VS) projektavimas (procesų identifikavimas ir t.t.).
2.2. Vadybos sistemos dokumentų parengimas, derinimas, tvirtinimas.
2.3. IT galimybių įvertinimas ir panaudojimo nustatymas, siekiant padidinti dokumentų, procesų, klientų ar resursų valdymo efektyvumą.
2.4. Vadybos sistemos praktinio diegimo plano parengimas.

3. Diegimas
3.1. VS praktinio diegimo plano realizavimas (darbuotojų mokymas, instruktavimas, motyvavimas, atliktų darbų vertinimas, korekcija).

4. Tikrinimas
4.1. Vidaus auditorių mokymas.
4.2. Vidaus auditas (parengtų dokumentų: Kokybės vadovo, procedūrų, instrukcijų, metodikų ir kt. analizė; organizacijos veiklos tikrinimas).

5. Tobulinimas
5.1. Korekcinių ir/arba prevencinių veiksmų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė.
5.2. Vadovybės analizės susirinkimas.

6. Sertifikavimo procesas
6.1. Sertifikuojančios organizacijos parinkimas.
6.2. Sertifikavimo proceso stebėjimas.
6.3. Korekcinių ir/arba prevencinių veiksmų planavimas, įgyvendinimas, kontrolė.

7. Vadybos sistemos pripažinimo marketingas.

8. Standarto (-ų) diegimo projekto aptarimas ir rezultatų įvertinimas.