Vadybos sistemų diegimas

Diegimo etapai ir paslaugos

Dokumentų pavyzdžiai diegiantiems vadybos sistemas savarankiškai

Įmonėms, nusprendusioms vadybos sistemos diegimą vykdyti savarankiškai, siūlome pritaikyti mūsų parengtus vadybos sistemos dokumentų pavyzdžius.

Mes turime paruošę visą eilę vadybos sistemų dokumentų pavyzdžių įvairioms ūkio šakoms. Šie dokumentų pavyzdžiai parengti pagal ISO standartus ir gali būti lengvai pritaikomi konkrečios įmonės atveju.

Tai labai naudinga smulkioms ir vidutinėms įmonėms, turinčioms kompetentingus, už vadybos sistemas atsakingus, darbuotojus. Tokiu būdu įmonės gali tikėtis supaprastinti sistemų diegimo ir sertifikavimo procesą, bei sumažinti šių sistemų diegimo kaštus.