Vadybos sistemų diegimas

Diegimo etapai ir paslaugos

Dokumentų parengimas ir mokymas

Kai kurios įmonės teikia privalumą savarankiškam vadybos sistemų diegimui.

Tokioms įmonėms mes:

  1. įvertiname įmonės vadybos sistemos efektyvumą ir atitiktį reikalavimams (veiklos auditas). Nurodome vadovybei taisytinas esamos vadybos sistemos vietas;
  2. parengiame vadybos sistemos dokumentus, pagal atitinkamo standarto (-ų) reikalavimus;
  3. apmokome darbuotojus savarankiškai diegti vadybos sistemą ('as);
  4. konsultuojame darbuotojus praktinio diegimo metu;
  5. atliekame priešsertifikacinį įmonės auditą;
  6. padedame įvertinti ir pasirinkti sertifikuojančią įstaigą.

Detalus konsultavimo darbų sąrašas ir preliminarūs terminai nustatomi kiekvienu atveju individualiai, pasirašant konsultacinių paslaugų sutartį.

Šio metodo privalumas - didesnis įmonės darbuotojų įsitraukimas į sistemos diegimo procesą ir stipresnis nuosavybės bei atsakomybės jausmas, o tai leidžia tikėtis efektyvesnio sistemos galimybių panaudojimo ir didesnio darbuotojų įsitraukimo į nuolatinį sistemos tobulinimą.

Trūkumas - įmonės darbuotojai dalį laiko turi skirti vadybos sistemos diegimui.