Vadybos sistemų auditai

Išorės auditai (antros šalies)

Tiekėjų vertinimas (auditas).

Įmonės pavedimu atliekame esamų ar potencialių tiekėjų vadybos sistemų auditus įvairiais aspektais.

Mūsų sertifikuoti kokybės vadybos sistemos auditoriai įvertins jūsų tiekėjų ar galimų tiekėjų vadybos sistemų rezultatyvumą ir galimybę tenkinti jūsų poreikius bei reikalavimus.

Profesionaliai atliktas antros šalies auditas sumažina jūsų verslo riziką dėl galimo netinkamo tiekėjo pasirinkimo, taip pat sumažina biurokratiją ir dokumentacijos kiekį tiekėjų atrankai, padidina tikimybę nuolatos gauti pastovios kokybės žaliavas ar paslaugas ir padeda nustatyti tiekėjų atrankos ir pirkimo proceso gerinimo tikslus.

Patikėdami mūsų audito grupei savo tiekėjų vertinimą, jūs galėsite koncentruotis tik į strateginį geresnių ryšių su savo tiekėjais palaikymą.

Mums dalyvaujant jūsų tiekėjų vertinimo sistemoje, jūs būsite tikri, kad jūsų tiekėjai bus įvertinti laiku ir profesionaliai.

Priešsertifikacinis vertinimas

Mes įvertiname įmonės atitiktį kriterijus nustatantiems reikalavimams (ISO serijos standartams), nurodome galimus korekcinius veiksmus ir pateikiame rekomendacijas vadybos sistemos tobulinimui

Identifikuotos neatitiktys ir rekomendacijos palengvina įmonės darbuotojams savarankišką vadybos sistemos diegimą. Taip mažinate kaštus ir sudarote prielaidą nuo pražių diegti sistemą atitinkančią keliamus reikalavimus